Tervetuloa meille!

 • Pedagogiikka

  Panostamme kaikissa päiväkodeissamme kodinomaisuuteen ja pienryhmätoimintaan, jotta jokainen lapsi tulee huomioiduksi ainutlaatuisena yksilönä – kuuntelemme ja välitämme.

 • Liikuntapäiväkodit

  Liikuntapäiväkodissamme varhaiskasvatuksen painotuksena on lapsen liikunnan ilon ylläpitäminen ja liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen. Liikunnan ja liikunnallisten leikkien avulla lapsi tutkii ympäristöään, kehittää sosiaalisia taitojaan sekä luovuuttaan ja harjoittelee ongelmanratkaisutaitoja.

 • Eettiset ohjeet ja arvot

  Norlandia tekee joka päivä arvokasta työtä päiväkodeissa, potilashotelleissa ja hoivakodeissa. Selkeä eettinen ohjeistuksemme ja arvomme varmistavat, että kaikki Norlandialaiset - johdosta työntekijöihin - toteuttavat yhteisiä sovittuja toimintatapoja asiakkaita palvellessaan.

 • Varhaiskasvatussuunnitelma

  Kaikissa Norlandia Päiväkodeissa toimitaan pienryhmäpedagogiikkaa käyttäen, jotta lasten osallisuus ja yksilöllinen kohtaaminen toteutuvat parhaalla mahdollisella tavalla. Meille on tärkeää, että lapsi saa itse tutkia, kokeilla ja ihmetellä.