Liikuntapäiväkoti Keinu

Liikuntapäiväkoti Keinu on liikuntapainotteinen ja erittäin suosittu päiväkoti Auertiellä.

Toimintaperiaatteitamme ovat kiireettömyys ja läsnäolo. Haluamme tarjota lapsille turvallisia ihmissuhteita ja lämpöä. Kannustamme aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen pienin askelin tarjoamalla lapsille ikätasoa vastaavaa toimintaa. Päiväkotimme arjessa ja henkilökunnassamme näkyy huumori ja tekemisen ilo.

Liikuntapäiväkoti Keinussa panostamme pienryhmätoimintaan, jotta lapsi tulisi huomioiduksi ainutlaatuisena yksilönä – lasta kuunnellaan ja hänestä välitetään. Pienessä ryhmässä lapsi tulee paremmin nähdyksi ja kuulluksi. Päiväkodin tilat mahdollistavat hyvin pienryhmätoiminnan. Valoisat tilat ovat myös hyvin äänieristettyjä, mikä takaa kaikille leikkirauhan. Oma aidattu piha tarjoaa monipuoliset ja turvalliset leikkimahdollisuudet.

Henkilökuntakuntamme on koulutettu yhteistyössä Suomen Ladun kanssa Metsämörriohjaajiksi. Retkeilemme aktiivisesti lähiympäristössä. Metsämörritoiminnassa opitaan mm. kunnioittamaan luontoa, tutustutaan kasveihin ja eläimiin, opitaan kehonhallintaa sekä leikitään ja viihdytään luonnossa.

Meillä myös soitetaan, lauletaan, rytmitellään, maalataan, piirretään, muovaillaan ja harjoitetaan muutenkin erilaisia kädentaitoja

Liikuntapainotteisuus

Koska Liikuntapäiväkoti Keinussa pääpaino on liikunnassa, haluamme huomioida sen kaikin mahdollisin tavoin. Haluamme erityisesti panostaa liikuntatuokioiden lisäksi arjen liikuntaan. Uskomme, että kasvattajan oma ilo ja motivaatio liikkumiseen heijastuu positiivisesti tuoden liikunnan riemua myös lapsille.

 Liikunta näkyy päiväkodissamme mm.

  •         Joka päivä päiväkodin arjessa liikunta näkyy niin sisällä kuin ulkonakin
  •         Viikoittain ohjatuilla liikuntatuokioilla sisällä ja ulkona, päivittäin leikin kautta, osana muuta toimintaa, sekä lähimetsissä
  •         Kausittain painottamalla eri liikuntalajeja vuodenaikojen vaihtelun ja lasten kiinnostuksen kohteiden mukaan
  •         Teemaviikkoina osallistumme liikuntakampanjoihin ja toteutamme omia liikunnan teemaviikkoja, jolloin liikutaan tavallista useammin
  •         "Välipalaliikuntana" sisällytettynä päivän kulkuun siirryttäessä paikasta toiseen.
  •         Hyötyliikuntana erilaisilla retkillä ja matkoilla.