Norlandia Keinu

Norlandia Keinu on liikuntapainotteinen päiväkoti Auertiellä.

Norlandia Keinussa panostamme pienryhmätoimintaan, jotta lapsi tulisi huomioiduksi ainutlaatuisena yksilön. Lasta kuunnellaan ja hänestä välitetään. Pienessä ryhmässä lapsi tulee paremmin nähdyksi ja kuulluksi. Päiväkodin tilat mahdollistavat hyvin pienryhmätoiminnan. Valoisat tilamme ovat myös hyvin äänieristettyjä, mikä takaa kaikille leikkirauhan. Oma aidattu piha tarjoaa monipuoliset ja turvalliset leikkimahdollisuudet.

Haluamme tarjota lapsille turvallisia ihmissuhteita ja lämpöä. Kannustamme aktiivisuuteen ja omatoimisuuteen pienin askelin tarjoamalla lapsille ikätasoa vastaavaa toimintaa. Päiväkotimme arjessa ja henkilökunnassamme näkyy huumori ja tekemisen ilo.

Henkilökuntakuntamme on koulutettu yhteistyössä Suomen Ladun kanssa Metsämörriohjaajiksi. Retkeilemme aktiivisesti lähiympäristössä. Metsämörritoiminnassa opitaan mm. kunnioittamaan luontoa, tutustutaan kasveihin ja eläimiin, opitaan kehonhallintaa sekä leikitään ja viihdytään luonnossa.

Päiväkotimme on liikuntapainotteinen. Kannustamme ja rohkaisemme lapsia liikkumaan ja kokeilemaan rohkeasti uusiakin asioita. Panostamme liikuntatuokioiden lisäksi arki- ja hyötyliikuntaan. Uskomme, että kasvattajan oma ilo ja motivaatio liikkumiseen heijastuu positiivisesti tuoden liikunnan riemua myös lapsille. Huomioimme myös liikunnassa lasten yksilölliset tarpeet ja kehityksen. Jokaisessa ryhmässä toimii koulutettu liikuntaleikkikouluohjaaja.