Liikuntapäiväkodit

Liikuntapäiväkodissamme varhaiskasvatuksen painotuksena on lapsen liikunnan ilon ylläpitäminen ja liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen. Liikunnan ja liikunnallisten leikkien avulla lapsi tutkii ympäristöään, kehittää sosiaalisia taitojaan sekä luovuuttaan ja harjoittelee ongelmanratkaisutaitoja.

Lapsen liikkumista ja luontaista uteliaisuutta ei rajoiteta turhaan. Liikuntapäiväkodin laadukas välineistö innostaa lasta liikkumaan. Lapsi oppii liikkumaan monipuolisesti niin luonnossa kuin päiväkodin muilla lähialueilla retkeillen. Lapsesta kasvaa terveitä elämäntapoja noudattava liikunnan ilosta nauttiva koululainen.

  • Liikuntapäiväkodin lapset toimivat pienryhmissä omahoitajan johdolla.

  • Pienessä ryhmässä lapsen turvallinen kiintymys, osallisuus ja laadukas vuorovaikutus mahdollistuvat.

  • Liikuntapäiväkodin lapset saavat tutkia, keksiä, kokeilla, juosta ja temppuilla.

  • Lapselle luodaan myönteinen kuva itsestään oppijana – oppimisen ilo ja aikuisen sensitiivinen kannustus ja ohjaus ovat liikuntapäiväkodin arkea.

  • Liikunnan ilo ja liikunnalliseen elämäntapaan ohjaaminen ovat vallitsevia arvoja.

Liikuntapäiväkodissa lapset on jaettu 3 ikäryhmään, joilla on kullakin omat keskeiset liikuntakasvatustavoitteensa.

  • 0-2-vuotiaat: perusliikuntataidot

  • 3-4-vuotiaat: liikunnan ilon kokeminen                

  • 5-6-vuotiaat: liikunnan avulla oppiminen.

Liikuntapäiväkotimme noudattavat Valo ry:n Ilo kasvaa liikkuen -ohjelmaa. Päiväkodin kasvattajia koulutetaan liikuntaleikkikoulun ohjaajiksi.

Lupaamme asiakasperheillemme kirjallisen kuvauksen lapsen liikkumisesta päiväkodissa säännöllisesti. Liikuntapäiväkodin lapset arvioivat omaa liikkumistaan ja liikuntakokemuksiaan itsearviointimenetelmin.